H’alaqaat

Wat betekent H’alaqaat?

حلقات

/H’alaqaat/

 

H’alaqaat is in het Arabisch het meervoud van het woord H’alaqah (حَلقَة), oftewel kring. Het duidt ook op een kring waarbij samen in een groep de Qur’an wordt bestudeerd. Dit is een Sunnah van de Profeet en zijn metgezellen die ook na zijn dood is voortgezet, en die als volgt wordt beschreven in de volgende h’adith:

“Er komt geen gezelschap bijeen in de huizen van Allah, het Boek van Allah reciterend en bestuderend, of rust zal op hen neerdalen, genade zal hen bedekken, de engelen zullen hen omringen en Allah zal hen noemen bij degenen die met Hem zijn.” [Sah’ih’ Muslim]

 


Doel

Met de start van het collegejaar 2016-2017 zijn wij begonnen met deze vorm van leren over de islam en de Qur’an. Dit doen we, met als doel de betekenis van de Qur’an te leren aan de hand van reflectie. Op deze manier passen we alle manieren van leren toe: het lezen, het luisteren en het bespreken. Vervolgens proberen wij dit toe te passen in ons karakter, dagelijks leven en in onze identiteit. Zoals wij het ervaren is de Qur’an een levend boek, een levensboek. Op lange termijn hopen wij de H’alaqaat op een grotere schaal te introduceren, en hiermee de kennis en inzichten te blijven doorgeven en elkaar ten alle tijden te blijven prikkelen om op zoek te gaan naar de kern van ons geloof (de Qur’an).

 


Wat houdt Halaqaat in?

Wekelijks hebben wij nu op de vrijdagavonden apart voor dames en heren een H’alaqa. Op deze avonden doen wij het volgende:

  • We bestuderen de surah’s  op volgorde van neerdaling. Hierbij gebruiken wij verschillende bronnen van tafseer.
  • Bij H’alaqa gaat het meer om kwaliteit dan kwantiteit. Per H’alaqah behandelen wij een klein aantal ayaat zo intensief mogelijk. We halen er zoveel mogelijk leerpunten uit die we dan weer kunnen implementeren in ons dagelijks leven.
  • Gebaseerd op het onderwerp dat in de ayaat behandeld wordt, bestuderen wij relevante Ah’aadieth.
  • Ook oefenen we de juiste uitspraak in het Arabisch van de Qur’an en concentreren wij ons op de tajweed.
  • H’alaqah is een interactieve bijeenkomst. Het is de bedoeling dat iedereen voorbereidt en bijdraagt om optimaal te leren van elkaars kennis.

 


Wat doet de commissie?

De commissie H’alaqaat zorgt voor het soepel laten verlopen van de H’alaqah. Binnen de commissies zijn er daarom verschillende functies die worden vervuld. De inzichten en kennis die we opdoen worden gedocumenteerd en gedeeld met de deelnemers. Er is een verantwoordelijke aanwezig die de bijeenkomst stuurt en het huiswerk bepaalt. Ook praktische zaken, zoals het regelen van een lokaal, het huiswerk doorgeven aan iedereen moeten gedaan worden. Er is een groepje die zich bezighoudt met de externe communicatie en update naar de buitenwereld toe via social media. Verder is er een vertaalgroep die relevante teksten voor ons naar het Nederlands vertalen.

 


Aanmelden

Wanneer: Wekelijks elke vrijdag
Waar: Vrije Universiteit Amsterdam

Wie interesse en behoefte heeft om deel te nemen aan de H’alaqaat, is van harte welkom en kan zich aanmelden via de mail: info@svidee.nl

Wil je dit concept zelf organiseren op een andere universiteit of campus? Schroom dan zeker niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie en begeleiding: info@svidee.nl