Sadaqaat

صَدَقات

Lid Worden

Betekenis

Wat betekent Sadaqaat? 

Sadaqaat is het meervoud van het Arabische woord ‘Sadaqah’ (صدقة), oftewel liefdadigheid. Liefdadigheid kent een breed spectrum aan vormen en manieren van uiting. Sadaqah doe je niet alleen met geld, maar ook met je tijd, kennis, vaardigheden en mogelijkheden. Het belang hiervan wordt in de volgende H’adieth weergegeven: 

‘Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon of dochter die smeekbeden voor hem verricht.’ Deze hadith werd overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Muslim.’ 

 

Inhoud

Wat houdt Sadaqaat in? 

Door middel van liefdadigheid trachten wij de maatschappij hechter te maken en het woord compassie met onze daden te belichamen. Geven gaat altijd samen met dankbaarheid aan de Gever. Naast het geven zelf, willen we binnen de gemeenschap een bewustzijn creëren rondom het geven. Dit willen we onder andere realiseren door gebieden te bezoeken die dit bewustzijn prikkelen. Wij willen de volgende misvatting voorkomen: Saddaqah is voor ons niet een liefdadigheid met het idee dat de ene groep de ander helpt, het is geen eenrichtingsverkeer. Wij geloven dat wanneer wij iets geven met onze mogelijkheden, wij net zo veel ervan terugkrijgen door ervan te leren. Wij zien de projecten die wij willen doen als winst van beide kanten. Een aantal ideeën van projecten zijn waterprojecten, weeshuisprojecten, schoolprojecten, armoede- en vluchtelingenprojecten.

Acties

Wat doet de commissie? 

De commissie speelt in op maatschappelijke behoeftes en is zich bewust van het belang van liefdadigheid in elk aspect van het leven. De commissie weet wat er speelt binnen de maatschappij en binnen hulporganisaties. Ze kunnen afwegen wat relevant zou kunnen zijn voor de moslimstudent en dienen als bemiddelaar bij wat de moslimstudent kan betekenen bij een bepaalde actie van een hulporganisatie. Lijkt het je interessant om lid te worden van deze commissie, stuur dan een mail met een motivatie naar: info@svidee.nl