Sadaqaat

صَدَقات

Lid Worden

Betekenis

Wat betekent Sadaqaat? 

Sadaqaat is het meervoud van het Arabische woord ‘Sadaqah’ (صدقة), oftewel liefdadigheid. Liefdadigheid kent een breed spectrum aan vormen en manieren van uiting. Sadaqah doe je niet alleen met geld, maar ook met je tijd, kennis, vaardigheden en mogelijkheden. Het belang hiervan wordt in de volgende H’adieth weergegeven: 

‘Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon of dochter die smeekbeden voor hem verricht.’ Deze hadith werd overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Muslim.’ 

 

Inhoud

Wat houdt Sadaqaat in? 

Door middel van liefdadigheid trachten wij de maatschappij hechter te maken en het woord compassie met onze daden te belichamen. Geven gaat altijd samen met dankbaarheid aan de Gever. Naast het geven zelf, willen we binnen de gemeenschap een bewustzijn creëren rondom het geven. Dit willen we onder andere realiseren door gebieden te bezoeken die dit bewustzijn prikkelen. Wij willen de volgende misvatting voorkomen: Saddaqah is voor ons niet een liefdadigheid met het idee dat de ene groep de ander helpt, het is geen eenrichtingsverkeer. Wij geloven dat wanneer wij iets geven met onze mogelijkheden, wij net zo veel ervan terugkrijgen door ervan te leren. Wij zien de projecten die wij willen doen als winst van beide kanten. Een aantal ideeën van projecten zijn waterprojecten, weeshuisprojecten, schoolprojecten, armoede- en vluchtelingenprojecten.

Acties

Wat doet de commissie? 

De commissie speelt in op maatschappelijke behoeftes en is zich bewust van het belang van liefdadigheid in elk aspect van het leven. De commissie weet wat er speelt binnen de maatschappij en binnen hulporganisaties. Ze kunnen afwegen wat relevant zou kunnen zijn voor de moslimstudent en dienen als bemiddelaar bij wat de moslimstudent kan betekenen bij een bepaalde actie van een hulporganisatie. Lijkt het je interessant om lid te worden van deze commissie, stuur dan een mail met een motivatie naar: info@svidee.nl

Lopende projecten

Momenteel hebben we twee projecten lopen: een internationaal en een nationaal project.

Project 1

Schoolproject

Het voornaamste doel is donateurs te vinden voor de leerlingen, leraren en andere onkosten voor de school in Batn el Baqar. Batn el Baqar is een sloppenwijk net buiten het stadshart van Cairo en telt ongeveer 10.000 inwoners. Onder deze inwoners bevinden zich natuurlijk ook kinderen. Deze kinderen leven in moeilijke omstandigheden. Deze school biedt hun een uitweg voor deze moeilijke omstandigheden van hun. Zoals Nelson Mandela ooit zei “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”.

Wij willen ervoor zorgen dat deze leerlingen de studie kunnen volhouden door al hun kosten te bekostigen. Dit kan door 75 euro per jaar te doneren. Maar daarnaast willen we er ook voor zorgen dat de leraren voorzien zijn en dat de school niet in verder schuld komt. Om een idee te krijgen wat de kosten zijn per maand, zie de onderstaand overzicht. Voor meer informatie over dit project verwijzen we je graag naar ons informatie brocure( Link to brochure) 

Average monthly expenses to serve 200 children

Item Cost Number Total (Euro)
Teachers 500 11 275
Teachers 700 9 315
Janitors 450 2 45
Janitors 650 4 130
Manager 1500 1 75
Self-hygiene tools for the kids 100
Meals 300
Total Monthly 1250

 

Hoe kan jij een bijdrage leveren aan dit mooi project

  1. Financiële bijdrage: Doneer een (vast) bedrag dat 100% ten goede zal komen naar de leerlingen, leraren en onkosten van de school.
  2. Deelnemen aan onze commissie Sadaqaat: Help ons met je energie, ideeen en tijd door onderdeel te worden van ons leuke team. Help ons on onze doelen te behalen.
  3. Delen: Sharing is caring. Deel dit project onder je persoonlijk netwerk. Help ons reikwijdte uit te bereiden.

  

 

Project 2

Project Armoede in Nederland

Voor dit project hebben we een samenwerking met het Wereldhuis. Het Wereldhuis is een center waar ongedocumenteerde migranten terecht kunnen gezien zij beperkte rechten hebben. Het wereldhuis ondersteunt hen om de juiste instanties te vinden. Daarnaast worden er ook leuke activiteiten georganiseerd zoals kooklessen en “Storytelling Nights”. Wij van SV Idee organiseren de volgende activiteiten met het Wereldhuis:

● Eid Ul Fitr
● Eid Ul Adha
● Om de twee maanden Halaqa

Verder kijken we hoe we deze samenwerking verder kunnen uitbreiden.

Neem contact op

2 + 6 =