Wie zijn wij

Wie zijn wij?

Wij zijn een studentenvereniging met een islamitische grondslag, die bestuursleden uit alle windstreken van Nederland heeft. Wij streven ernaar de Qur’an (het heilige boek) centraal te laten staan in het leven van moslimstudenten en om in de voetsporen van onze profeet (vzmh) te treden. Wij vinden het belangrijk om voor een grotere en diverse studentengroep te zijn en hebben daarom besloten om ons niet te vestigen aan een universiteit. Samen zullen wij door middel van integratie, dialoog, emancipatie en educatie ervoor zorgen dat we een veilige en inspirerende omgeving creëren die zorgt voor houvast voor de huidige moslimstudent. Dat is tenslotte waar wij als studentenvereniging IDEE voor staan.

Missie & Visie

Als studentenvereniging IDEE zijn we ons bewust van de maatschappelijke kwesties waarmee we te maken hebben in de hedendaagse Nederlandse maatschappij op het gebied van islam en polarisatie. Wij willen voorkomen dat de kloof tussen verschillende groeperingen groter wordt, door terug te gaan naar de basis: het volgen van de Koran en de sunnah (daden en uitspraken van de profeet Mohammed vzmh). Wanneer dit gebeurt zullen de verschillen vervagen en de overeenkomsten vergroot worden en zal verbinding gestimuleerd worden, zoals in de volgende ayah wordt beoogd: ‘’and hold firmly to the rope of Allah all together and do not become divided’’ [3:103]. Wij willen gehoor geven aan dit probleem, maar om daadwerkelijk impact te hebben op de Nederlandse samenleving is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen te bereiken. We willen de studenten kennis laten maken met de Koran en de ware betekenis ervan. Wij streven naar zelfontwikkeling en uitbreiden van kennis zoals ons in surah Al-’Alaq wordt aangespoord. Wij willen dan ook uiteindelijk op 5 verschillende universiteiten in Nederland een goed lopende Halaqat te hebben. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een Ribat. Ons doel is om actieve moslims te zijn en daarbij ook andere moslimstudenten hiertoe te motiveren. We willen het uiterste halen uit de geschenken van onze studententijd om samen het juiste pad te bewandelen naar Allah (swt).   “Surely, my prayer and my sacrifice and my life and my death are for Allah, the Lord of the world” [6:162].

Integratie

Onze naam is een korte samenvatting van onze identiteit. De eerste letter van onze naam staat voor integratie. Het integreren met elkaar en naar elkaar toe. Het streven is om allereerst saamhorigheid te creëren tussen moslimstudenten en vervolgens tussen de verschillende culturen en religies onder studenten. En waar anders dan in Nederland, dat 200 nationaliteiten telt, is het belangrijk om onze doel te realiseren.

Dialoog

Onderlinge communicatie is de sleutel tot cohesie. De D staat daarom ook voor dialoog. Wij verstaan hieronder de dialoog tussen studenten, de dialoog tussen verschillende generaties en de dialoog met niet-moslims. Communicatie is de sleutel naar begrip en wij hechten hier als studentenvereniging veel waarde aan. “O mankind, indeed We have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is Knowing and Acquainted” [49:13].

Emancipatie

Emancipatie is opkomen voor rechten die in eerste instantie niet worden toegekend. In de islam wordt veel aandacht besteed aan gelijke rechten tussen mensen en met ons religie als grondslag willen wij graag streven naar gelijke rechten onder studenten. Hierbij is het van belang om meer over elkaar te weten te komen. Wij vinden het belangrijk dat elke moslim student het beste uit zichzelf haalt en er een wederzijdse acceptatie en waardering ontstaat.

Educatie

Kennis is de sleutel tot succes. Educatie is een belangrijke factor bij ons en komt voort uit surah Al-Alaq waarin ons wordt opgedragen om te lezen (اقرأ). Naast het continue zelfontwikkeling is het zaak om medestudenten te motiveren tot actieve moslims die kennis vergaren en delen. Wij proberen dit te verwezenlijken door als studentenvereniging academische en educatieve activiteiten te organiseren.

Hoe zijn wij ontstaan

Stichting IDEE is van oorsprong een solidaire organisatie die in 1990 is opgericht om als voorbeeldfunctie te dienen voor de maatschappij. Met de Islam als grondslag proberen de vrijwilligers zich door middel van verscheidene activiteiten de maatschappij te verbeteren op alle vlakken. Doordat de studenten stem ondervertegenwoordigd werd, namen actieve studenten in de stichting het initiatief een studentenvereniging op te richten. In 2015 hebben wij een bestuur samengesteld uit verschillende steden in Nederland waaronder Rotterdam, Alkmaar, Den Bosch en Amersfoort! Doordat wij als studenten erg geïnspireerd zijn geraakt door stichting IDEE, hebben we besloten dezelfde naam te behouden en er een studentvriendelijke draai aan te geven. Zo organiseren wij bijvoorbeeld een Ribat-weekend speciaal voor studenten en proberen wij onze evenementen zoveel mogelijk te realiseren op verschillende universiteiten!